Kultura je v Lepi Njivi prisotna že tako dolgo, da je težko določiti njene začetke. Zagotovo je šla z roko v roki z leponjivsko šolo in cerkvijo že od druge polovice prejšnjega stoletja.

Formalno je bilo društvo ustanovljeno leta 1992, ko je iz tedanje mladinske organizacije ZSMS (Zveza socialistične mladine Slovenije) bilo ustanovljeno takratno Kulturno društvo Nagelj Lepa Njiva. Ta organizacija je bila ustanovljena leta 1956, z nastankom Slovenije kot države pa je prenehala obstajati, zato je bila takratna leponjivska mladina prisiljena ubrati drugo pot. Tako so izvolili prvega predsednika in upravni odbor, ki je štel deset članov, vseh članov društva pa je bilo preko trideset.

Pregled dela KD Lepa Njiva skozi čas – gledališke predstave 2003-08

Glavno vlogo pri našem društvu ima gledališče. Gledališke predstave so se v Lepi Njivi odvijale že v tamkajšnji stari šoli, zadnja desetletja pa so stalnica tudi v novi. Že od leta 1990, ko je takratna učiteljica Danica Avšič prevzela režijo nad predstavo Vdova Rošlinka,  vsako leto na odru predstavimo vsaj eno gledališko predstavo, po večini gre za komedijo, ki jo nato s številnimi ponovitvami odigramo še v številnih slovenskih krajih. S celovečerno predstavo sodelujemo tudi na Linhartovem srečanju, kjer se je leta 2008 predstava z naslovom Dan oddiha, v režiji Aleša Podrižnika, uvrstila med tri najboljše predstave celjske regije, leta 2017 pa je naša članica Barbara Vajdl prejela nagrado regijske selektorke za najboljšo glavno žensko vlogo za lik kmetice Angele Bračko v predstavi Čaj za dve.

Pregled dela KD Lepa Njiva skozi čas – gledališke predstave 2010-18

Vse od ustanovitve društva je bil aktiven tudi Moški pevski zbor, ki se je v več letih delovanja udeležil številnih revij pevskih zborov. Sodeloval je tudi na domačih prireditvah ter organiziral lastne koncerte, ki so potekali v leponjivski cerkvi. Od leta 2017 je del našega društva tudi otroška dramska skupina, ki za prireditve v kraju pripravlja krajše predstave. Naša želja pa je, da se v bodoče predstavijo tudi z daljšo celovečerno predstavo.

Na splošno se naše društvo trudi za ohranjanje tradicije in krepitev kulturnega duha v kraju. Vsako leto, nekje v mesecu januarju ali februarju, se na odru predstavimo s celovečerno gledališko predstavo. Ob materinskem dnevu vsem mamam in očetom pripravimo kulturno prireditev, kjer se predstavijo domačini. Prireditev smo več let uspešno prirejali skupaj z učenci leponjivske šole, po njenem zaprtju pa se trudimo prireditev izpeljati sami. V času božično-novoletnih praznikov pripravimo prireditev Veseli december, kjer se predstavijo mladi in starejši kulturniki, med počitnicami pa različne animacijske delavnice za otroke. Ponosni smo tudi na naše fante, ki se trudijo za ohranjanje starih šeg in navad. Ob prazniku Florjanovega se odpravijo od vrat do vrat in po zapeti pesmi poberejo jajca, ob poroki leponjivskega dekleta z ženinom od drugod pa pripravijo »šrango«.

KD v Lepi Njivi ni nikoli pomenil samo tega, kar predstavlja njegovo ime. Glede na to, da naš kraj, Lepa Njiva, ni ravno velemesto, je vsak dosežek, vsaka aktivnost, vsak napredek – napredek vseh. In ne samo, tako strogo gledano, neke, od ostalih ločene skupine.